Zásady

Zásady turistu vypracované Modranským turistickým spolkom v roku 1892:

Kto je turista?

  1. Turista je slobodný človek, pretože kto bude taký, toho nijaká starosť a povinnosť neobmedzí, tomu sa zrazu rozšíri okruh činností do nemerateľných a neobmedzených oblastí, bude mu patriť svet so všetkým čarom, krásami, bohatými zážitkami podľa toho ako si želá ich užívať, chce užívať alebo môže užívať primerane materiálnym podmienkam. Turista s palicou v ruke, batohom na chrbte, pokojnou a veselou mysľou vyzbrojený sa vydá tým smerom, ktorým ho vedie nálada a inštinkt. Z darov prírody si môže vybrať každý turista svoj diel podľa vlastnej chuti. Krásy prírody, lesov a vrchov, dolín a hájov, ich čerstvý vzduch a opojnosť žriedel mu patria zadarmo, ba naopak podľa chuti môže nimi poslúžiť aj iným.
  2. Turista je smelý človek, pretože pre naplnenie svojich túžieb nepozná, iné než zdravým rozumom vymedzené hranice a vytýčený cieľ. Niet tak vysokého vrchu, hlbokej doliny, strašidelne pustej skaly, štítu alebo tajomnej divočiny, jaskyne, niet počasia a nepohody, slovom takej prekážky, na zdolanie ktorej by sa neodhodlal, ak sem-tam aj do nitky premokne, berie to ako žart. Turista dbá iba na to, aby pri turistických podujatiach a výletoch nepremokol zvnútra, pretože to by ochromilo iba jeho sily a zničilo tvorivé schopnosti. Nevystavuje sa nebezpečenstvám, ktoré sú najväčšími nepriateľmi turistiky, nezahráva sa s nimi, ale triezvou mysľou im odvážne čelí a víťazí! Teda turista je odvážny človek!
  3. Turista je veselý a ochotný človek, pretože dobrou vôľou a náladou napĺňa vedomie, že je slobodným človekom a tento ho vedie na výlety a do spoločnosti. Vyhľadáva a nachádza veselých druhov, vyzbrojených rovnakými pocitmi, schopných obetavosti, súťažiac medzi sebou v úcte a zdvorilosti, bez ohľadu na vek a spoločenské postavenie. Ani to inak nemôže byť, lebo je slobodný a odvážny, prirodzene sa vyjadruje, najmä je vždy veselý, ochotný a dobrej vôle. Jedinou jeho starosťou je, aby ju nikdy nestratil, pretože pravý turista neklesá na mysli, je múdry, obozretný, preto je vždy veselý a ochotný. To je pravý turista!

Preto nech žije turistika!

Modra, 27. júla 1892

Podľa archívneho dokumentu spracoval Milan Ružek.