Kontakt

E-mail: modranski.turisti@gmail.com

FB: facebooková skupina

Oto Hrdlovič – predseda MTS
Eva Solgová – podpredseda
Olga Pastuchová – hospodár
Veronika Gavorníková – člen revíznej a propagačnej komisie
Danka Klúčiková – tajomník

 

 

Fakturačné údaje:

Modranský turistický spolok
Súkenícka 4
900 01 Modra

Číslo účtu. IBAN :   SK93 1100 0000 0026 2106 1147

IČO: 30854512

 

Tu si stiahnite prihlášku do Klubu Slovenských Turistov (KST).