Štúrove vychádzky

Modranský turistický spolok naviazal na tradíciu štúrovych vychádzok, ktorú sme robievali každoročne v čase pred koronou. 13.1.2024 sa vychádzky zúčastnilo okolo 60 ľudí nielen z Modry, ale aj priatelia a návštevníci z okolia a iných miest.
Začalo sa pietnou spomienkou na cintoríne pri hrobe Ľ.Štúra. Veniec položili zástupcovia Modranského turistickeho spolku predseda Oto Hrdlovič a Katarína Bencová, ktorí  sa aj s Máriou Godálovou prihovorili prítomným. Všetci zúčastnení  zaspievali národnú pieseň Kto za pravdu horí. 
Odtiaľ sme pokračovali prechádzkou po cyklo chodníku na miesto zranenia. 
Tam zaznel príhovor zo života Ľ.Štúra.
Záver vychádzky bol v Šenkviciach, kde účastníci vystúpali na šenkvickú rozhľadňu s krásnymi výhľadmi na okolie a Malé Karpaty. 
 
MTS