Spolok

Spolok

MODRANSKÝ TURISTICKÝ SPOLOK je prvým slovenským turistickým spolkom na Slovensku. Nadviazal na činnosť Modranského kasína a vznikol 15. mája 1892. Jeho činnosť sa orientovala nielen na Modru, ale aj na ostatné slovenské mestá. Zaoberal sa značením turistických chodníkov, zhotovoval mapy, poskytoval informácie, propagoval Modru.

Jeho aktivita zaradila Modru medzi významné centrá organizovanej turistiky v bývalom Uhorsku.

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 prevzal štafetu Klub československých turistov, ktorý okrem už spomínaných aktivít vybudoval Zochovu chatu. Na jeho aktivity nadviazali v ďalších obdobiach turistické spolky, oddiely organizované v TJ Slovan Modra a od roku 1991 Klub slovenských turistov a lyžiarov.

V roku 2003 na základe žiadosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky súhlasilo so zmenou názvu na Modranský turistický spolok (MTS).

V stanovách MTS sú zakotvené ciele:

  • Rozvoj turistiky
  • Obnova historických chodníkov
  • Budovanie vyhliadok
  • Obnova turistických chodníkov
  • Propagácia mesta Modra a okolia Malých Karpát.

Zjednocujúcim činiteľom a symbolom aktivity členov spolku je rozhľadňa na Veľkej homoli. Spolok má 96 členov.