Ivanove lavičky 2024

Milí turisti, aj tento rok Vás radi privítame na peknej každoročnej turistickej akcii Ivanove lavičky.    

Milí turisti, aj tento rok Vás radi privítame na peknej každoročnej turistickej akcii Ivanove lavičky.

 

ivanove-lavicky-pozvanka

 

Štúrove vychádzky

Modranský turistický spolok naviazal na tradíciu štúrovych vychádzok, ktorú sme robievali každoročne v čase pred koronou. 13.1.2024 sa vychádzky zúčastnilo okolo 60 ľudí nielen z Modry, ale aj priatelia a návštevníci z okolia a iných miest.
Začalo sa pietnou spomienkou na cintoríne pri hrobe Ľ.Štúra. Veniec položili zástupcovia Modranského turistickeho spolku predseda Oto Hrdlovič a Katarína Bencová, ktorí  sa aj s Máriou Godálovou prihovorili prítomným. Všetci zúčastnení  zaspievali národnú pieseň Kto za pravdu horí. 
Odtiaľ sme pokračovali prechádzkou po cyklo chodníku na miesto zranenia. 
Tam zaznel príhovor zo života Ľ.Štúra.
Záver vychádzky bol v Šenkviciach, kde účastníci vystúpali na šenkvickú rozhľadňu s krásnymi výhľadmi na okolie a Malé Karpaty. 
 
MTS
 
 

Túrička zo Sv.Jura na Košarisko

Dňa 25.3.2017 sme si dali našu obľúbenú túričku zo Sv.Jura na Košarisko, kde sa konala každoročná milá slávnosť a síce  otvorenie turistickej sezóny.  Po krátkych príhovoroch funkcionárov turistického zväzu sme sa rozlúčili s pani Zimou, bola zapálená vatra a s ňou aj Morena. V krásnom slnečnom počasí sme takto privítali jar. Každý účastník obdržal sladký keksík a čajík. Kto si priniesol aj niečo mäsité, mal možnosť  pripraviť si  v prírode chutný obed.  S ohľadom na zaparkované autá vo Sv. Juri, naša skupina sa na ceste domov rozdelila, jedna časť  pochodovala späť do Sv. Jura a druhá do Limbachu.