Oznamy · Výročná členská schôdza MTS

27.01.2020 at 11:05 in Oznamy

P O Z V Á N K A

výbor Modranského turistického spolku  pozýva členov na

výročnú členskú schôdzu,  ktorá sa uskutoční

dňa 31. január 2020 (piatok) o 17.00 hod.

v malej spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu v Modre.


P r o g r a m :

   Prezentácia 16.30  – 17.00 hod.
1. Otvorenie
2. Voľba  mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa o činnosti MTS za rok 2019
5. Správa o hospodárení MTS za rok 2019
6. Plán činnosti MTS na rok 2020
7. Prerokovanie žiadosti o prijatie nových členov MTS

 8. Diskusia     

9. Návrh na uznesenie
    Záver
          Spoločenské posedenie

    Bezprostredne po schôdzi sa uskutoční výber členských známok na rok 2020 a bude možnosť  kúpiť si tričko s logom MTS a vyšívaný znak MTS
                                                               
    Výber členských známok na rok 2020
    - základné  11,00 € vrátane poistenia,
     - študenti a dôchodcovia  (od 62 do 69 rokov) 7,00 € vrátane poistenia
     - deti do 15 rokov,  dôchodcovia  nad  70 rokov a  držitelia preukazov ZŤP 5,00 € vrátane poistenia


   Pozn.
   Pokiaľ sa nemôžete schôdze zúčastniť, kontaktujte z dôvodu zaplatenia príspevku
   p. Godálovu – t.č. 0915 148 135

   Členskú známku môžete uhradiť aj na účet  MTS
  Číslo účtu:Modranský turistický spolok
IBAN SK93 1100 0000 0026 2106 1147 BIC (SWIFT) TATRSKBX

                                                                                                                                             výbor MTS<<< späť