Oznamy · pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, Karola Štúra

09.01.2020 at 17:17 in Oznamy

Mesto Modra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra
SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra
Vás pozývajú
na slávnostné služby Božie
a pietnu spomienku
pri príležitosti výročia úmrtia
Ľudovíta Štúra, Karola Štúra
a Samuela Zocha.
12. január 2020 o 10.00 hod.
v Slovenskom evanjelickom kostole v Modre


Po službách Božích sa bude konať pietna spomienka
na modranskom cintoríne.

Pre verejnosť bude od 13.00 do 17.00 hod. zdarma
otvorená expozícia v SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra
a v priestoroch Nemeckého evanjelického kostola
bude prístupná výstava o modranskom sirotinci
od 10.00 do 14.00 hod.

<<< späť