Z výletov · Častovská 8.5.2016

10.06.2016 at 9:08 in Malé Karpaty

Častovská  8.5.2016Dňa 8.5.2016  sme nemohli vynechať tradičnú Častovskú 50-ku a síce jej 38.ročník. Zvolili sme kratšiu trasu, tie dlhšie a náročnejšie sme prenechali mladším a zdatnejším turistom.  Strihli sme to cez Kuklu,  Píly a späť  na štadión do Častej, kde nás čakal výborný guláš a pitný režim. Opäť ďakujeme organizátorom za vydarenú akciu.

<<< späť