Rozhľadňa

Homola.jpg (514 kB

 

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o dianí okolo rozhľadne na Veľkej Homole.

22.11.2016:

Rozhľadňu na Veľkej homoli skontrolovala statička
rozhladna

Odkazy:     Pôvodný oznam na Facebooku.Verejná zbierka na rozhľadňu

Primátor Modry Juraj Petrakovič dnes 12. 9. 2016 spoločne s Matejom Kratochvílom z Mestského úradu, so správcom rozhľadne Antonom Macháčkom a s prizvanou statičkou Katarínou Kyselovou navštívili rozhľadňu na Veľkej homoli. Po podrobnej obhliadke miesta a odbornom posúdení dostalo mesto vyjadrenie statičky, ktoré hovorí o nenávratnom poškodení stavby, je v havarijnom stave a s odporučením stavbu odstrániť a nahradiť ju novotvarom. Hlavným dôvodom poškodenej statiky sú odhnité drevené piliere, ktoré vo vysokej miere ohrozujú bezpečnosť a zdravie jej návštevníkov. Zo stretnutia vyplynulo, že mesto má v každom prípade záujem o vybudovanie novej rozhľadne, ktorá bude minimálne tak atraktívnym turistickým miestom akým je súčasná rozhľadňa.


Za vybudovanie novej turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli, rovnakej ako je pôvodná – opakovať projekt

ZDEMOLOVANÁ ROZHĽADŇA

TOTO ZOSTALO Z ROZHĽADŇE


Turistická rozhľadňa - Veľká Homoľa