Oznamy · SOMÁR stretnutie turistov regiónu Malé Karpaty

18.06.2020 at 20:38 in Oznamy


                                      P O Z V Á N K A


  na stretnutie turistov regiónu Malé Karpaty, ktoré sa uskutoční
  v súlade s kalendárom regiónu Malé Karpaty dňa 20.6.2020 o 12.oo hod.
                 na „Somárovi”.

  Teším sa na stretnutie                                        Marián Pavlovič
                                                                         vedúci  akcie
                            
   ODCHOD autobusu z Modry do Pezinka 7:23 , a z Pezinka na Pezinskú Babu 8:18 hod.      
          

<<< späť