Oznamy · členské známky za rok 2019

09.03.2019 at 11:57 in Oznamy

OZNAM

Členovia Modranského turistického spolku si môžu členské známky za rok 2019
vyzdvihnúť  13.3.2019 t.j. streda v čase od 16:00– 17:00 hod.
 na Šúrskej ul. 5 Modra / , bývalé OPP - sídlo Bytového podniku  /
č.dverí 211 ,2 poschodie
Nezabudnite si priniesť členský preukaz!!!
Tí ktorý ešte nezaplatili poplatok za členské známky majú možnosť uhradiť pri preberaní známok: 

deti do 15 rokov                       -   5€
študenti denného štúdia            -   7€
pracujúci                                  -  11 €
dôchodci  do 69 r.                      -  7€
dôchodci  70 r. a st .a ZŤP          -   5€


výbor KST MTS

<<< späť